نظرخواهی در خصوص پیش نویس نهم قانون جامع آب کشور (منقضی شده)

مهلت نظرخواهی در خصوص پیش نویس نهم قانون جامع آب کشور به پایان رسیده  است. لطفا جهت مشارکت، در سایر نظرخواهی های فعال شرکت کنید.

 

  • فهرست اسامی افراد و نهادهایی که تا کنون در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند را در بخش فهرست نظرات دریافتی ملاحظه فرمایید.