تماس با ما

تماس با ما

دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا:
 آدرس: تهران، خيابان ولي‌عصر، ابتداي بزرگراه آیت ا...هاشمی رفسنجانی(نیایش)،  روبروي درب جنوبي پارك ملت، ساختمان وزارت نيرو، طبقه ششم، ضلع شرقی
تلفن: 81606320-021 (پاسخگو: خانم یزدانی)
معاون دفتر: خانم آزاده استاد رحیمی (81607240-021)، پست الکترنیک: ostadrahimi.a@gmail.com

گروه برنامه ریزی عمومی آب و آبفا دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا:

سرپرست گروه: خانم  منیژه ایزدی (81606376-021)، پست الکترنیک: marizadi@gmail.com

گروه نظارت و ارزیابی دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا (مسئول پورتال طرح):

رئیس گروه: دکتر حامد توکلی فر (81606218-021)، پست الکترنیک: h.tavakolifar@moe.gov.ir

موسسه راهبرد دانش پویا (مشاور طرح):

هماهنگی: مهندس علی اصغر الیاسی  (70-44991169-021)، پست الکترنیک: aaelyasi@gmail.com