اخبار طرح

شانزدهمین جلسه کمیته اجرایی طرح به روزرسانی قانون آب کشور برگزار شد.
1399/09/24
شانزدهمین جلسه کمیته اجرایی طرح به روزرسانی قانون آب کشور، روز یکشنبه 23 آذر ماه 99، در محل دبیرخانه طرح برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مباحث اجرایی مرحله برگزاری کارگاه های ویژه جهت تدوین متن قانون آب کشور، بحث و تبادل نظر شد.
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته با توجه به سرفصل های  قانون آب کشور، 7 کارگاه تخصصی با محوریت هر یک از فصول قانون با حضور گروداران (ذینفعان) اصلی برگزار خواهد شد.
پیش از برگزاری هر کارگاه، گزارش‌های پشتیبان آنها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت که تا موعد برگزاری کارگاه و در حین آن فرصت ارائه نظرات در خصوص  آن مهیا می باشد.
بعد از برگزاری هر کارگاه و تدوین گزارش جمع بندی آن، به شکل عمومی منتشر خواهد شد و مجددا فرصت برای اظهارنظر و نظرخواهی از صاحبنظران در نظر گرفته شده است.
در انتها نیز کارگاه هشتمی جهت تلفیق نتایج کارگاه های قبلی با حضور گروداران برگزار خواهد شد.
تاریخ و موضوعات کارگاه های تدوین متن قانون متعاقبا از طریق پرتال طرح به اطلاع عموم خواهد رسید.