گزارش‌ها و خروجی‌ها

جهت دریافت فایل گزارشات و کتاب‌ها و اطلاعات بیشتر در خصوص هر گزارش بر روی عنوان بالای آن کلیک کنید.
1399/11/10

doctorinebook-(1).jpg
«لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347)»

 
1399/09/29

doctorinebook-(1).jpg


«سند پشتیبان تدوین مواد قانون آب در سرفصل "مالکیت منابع آب"» 
1399/09/29

doctorinebook-(1).jpg


«گزارش راهنمای تدوین مواد پیشنویس قانون آب به تفکیک سرفصل ها» 
1399/09/18

doctorinebook-(1).jpg
کتاب «بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان».