انتشار مجلد «لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن (1347)»
1399/11/10
doctorinebook-(1).jpg مجلد «لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347)» حاوی متن ویرایش نخست قانون آب کشور منتشر شده است.
در مقدمه این گزارش آمده است:
«با توجه به رويکرد تيم مطالعات تدوين قانون آب، کليه دست اندرکاران طرح خود را متعهد ميدانند تا از ظرفيت خرد جمعي و مشارکت تمامي گروداران در مراحل مختلف تدوين قانون آب، به نحو احسن استفاده نمايند. بدين منظور، سند حاضر به عنوان ويرايش نخست قانون آب جهت دريافت نظرات دستگاه هاي ذيربط، سمنها و انجمنها و کليه فعالان و صاحبنظران مسائل آب در دسترس عموم قرار گرفته است.»

با توجه به سوالات و درخواست‌های مکرر علاقمندان در خصوص ارایه مبانی، رویکردها و روش حصول به متن تدوین شده لایحه قانون آب (ویرایش نخست) و همچنین تاکید وزیر محترم نیرو در جلسه امور آب مورخ ۹ بهمن ماه در خصوص این شفاف سازی، مقدمه تفصیلی در قالب یک فصل به ابتدای گزارش افزوده شد. لازم به تاکید است در این به روز رسانی، متن لایحه قانون آب همان متن گزارش قبلی است و هیچگونه تغییری نکرده است.

جهت ارائه اظهار نظر در خصوص این گزارش به بخش مربوط به نظرخواهی در مورد گزارشات طرح مراجعه کنید.