نظرخواهی در خصوص قانون توزیع عادلانه آب (منقضی شده)


مهلت نظرخواهی در خصوص قانون توزیع عادلانه آب به پایان رسیده  است. لطفا جهت مشارکت، در سایر نظرخواهی های فعال شرکت کنید.

 

  • ​فهرست اسامی افراد و نهادهایی که تا کنون در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند را در بخش فهرست نظرات دریافتی ملاحظه فرمایید.